מערכות למניעת גניבה

תגים ומדבקות

מיגון תצוגה

פתרונות חדשניים

מניעת אובדן וצמצום פחת בעסק הקמעונאי

מאמר זה הינו הראשון בסדרת מאמרים הדנים בגישה האסטרטגית ליישום תכנית מניעת אובדן וצמצום פחת (Shrinkage) בעסקים קמעונאים. קריאת המאמרים בצורה עקבית תוכל לשמש ככלי בסיסי ומנחה וייסע לך כמנהל בשיפור הרווחיות.

  • כמה כסף לא הרווחת היום?
  • האם אתה פועל להגן על רווחיות העסק?
  • כמה אתה מתאמץ להגדיל את היקף מכירותיך במטרה להגדיל את הרווח?

תחום מניעת האובדן עוסק במענה ישיר לשאלות אלו במטרה לאפשר לעסק אותו אתה מנהל לשמר את רווחיותו הנאותה ולשפר אותה מתוך היקפי פעילותו. זאת באמצעות טיפול בשני תחומים עיקריים – אובדן מוצרים ואובדן כספי (מניעת אובדן וצמצום פחת) .

מהו אובדן מוצרים ?

ערך אובדן המוצרים הוא ההפרש בין ערכם הקמעונאי במונחי מכירה של המוצרים שהתקבלו בעסק לבין ערכי הפדיון של מוצרים אלו בעת מכירתם. הפרש זה כולל בתוכו את כל הפערים הנוצרים החל מקבלת המוצר מהספק, דרך אחסון המוצרים, סידורם על המדף ועד לדלפק הקופה.

מהו אובדן כספי ?

ערך הנזק הכספי הוא הסכום החסר כתוצאה מטעויות, תהליכי עבודה לא נכונים או מעשים בלתי ראויים של עובדים או לקוחות.

מתוך לימוד נתוני אובדן וצמצום פחת בחו"ל (אירופה וארה"ב) אנו יכולים ללמוד שמנהל העסק חייב לעשות ככל הניתן גם בתחום זה. להלן הנתונים העיקריים:

כ- 80% מהנזקים מקורם במעשי צוות העובדים והלקוחות

יותר ממחצית האובדנים מקורם בצוות העובדים

היקף הנזק ממעשי העובדים גבוה משמעותית מנזקי הלקוחות

היכן נמצא הפחת והאובדן?

קופה 32%

עובדים כללי 24%

גניבת לקוחות 24%

קבלת סחורה 10%

טעות בתהליכים 4%

נזק 4%

צמצום היקפי האובדן משפיע ישירות על הגדלת רווחיות הפעילות, שכן עלות כל אותם מוצרים חסרים שולמה, אולם המוצר או תמורתו אבדו.

לצורך הבנת המשמעיות נשתמש בדוגמא מספרית:

מכירות שנתיות - דוגמא  ₪5,000.000

רווח קמעונאי נטו (אומדן) 4.5% 225,000

אובדן (אומדן הנזק הכספי) 3.5% 175,000

הקטנת שיעור האבדנים לאחר ישום תכנית מניעה פירושה תוספת רווחיות של הגדלת המכירות הנדרשת ליצירת הרווח:

2.5% ₪ 50,000 ₪ 1,100,000

2.0% ₪ 75,000 ₪ 1,650,000

1.5% ₪ 100,000 ₪ 2,200,000

צמצום האובדן והפחת הינו אלמנט מכריע בניהול ההוצאות ובשיפור הרווחיות. אובדן או פחת (Shrinkage ) גורמים להפסד של שקלים רבים ומניעת הפסד זה משפיעה ישירות על שיפור שורת הרווח התחתונה. אנו רואים לפי הדוגמא המספרית שערך האבדנים מהווה כ- 80% מערך הרווח הקמעונאי - נתון מדהים ביותר.

אם נשוב ונבחן את הדוגמא המספרית שלעיל, נראה כי צמצום כל אחוז אחד של אובדן, פירושו תוספת של 50,000 ₪ לרווח הקמעונאי. ברור לנו כי כל העלויות בגין אובדן מוצרים אלו כבר נעשו, החל מתשלום עלות המוצר ועד לקליטתו בחנות והצבתו על המדף, הרכיב החסר היחיד הוא גביית ערכו בתהליך המכירה. צידו השני של המטבע בבחינת דוגמא זו הוא המאמץ הנדרש ממך כמנהל להגדיל את היקף המכירות בכדי להביא לגידול של סכום זהה ברווח הקמעונאי. בהתבסס על הנתונים שלעיל, כדי לקבל רווח נוסף של 50,000 ₪ עלינו יהיה להגדיל את המכירות ב- כמיליון ומאה אלף ₪ !!!! נו, הרי ברור ששווה להפעיל תכנית כלשהי למניעת האבדנים וצמצום הפחת.

לשאלה המוכרת, אותה אנו נשאלים לעיתים קרובות, "כיצד אתם יודעים להלחם טוב יותר באבדנים בקמעונאות ?" יש לנו כמעט תמיד תשובה זהה "אתה, כמנהל העסק זקוק למפת דרכים".

אנו מתארים את "מפת הדרכים" במניעת אובדן כתהליך הכולל בתוכו חמישה שלבים. יכולתנו לגבש את אותה "מפה", ניסיוננו באיתור הכיוונים הרצויים ובהוצאתה לפועל, בצורה נכונה, מביאים לאותן תוצאות מדהימות. לא רק במניעת אבדנים וצמצום פחת אלה גם בכל הוצאה שהעסק רוצה להקטין.

התהליך כולל את חמשת השלבים הבאים:

  1. זיהוי הבעיות
  2. פיתוח תכנית למניעת אובדן
  3. הגברת המודעות והדרכה
  4. בקרה וביקורת
  5. כלי מדידה

לסכום המאמר הראשון, קדימה לדרך !!!

קמעונאים רבים מטפלים באובדן ובצמצום הפחת מנקודת המבט הפיננסית - במספרים המציינים הוצאה בספרי הנהלת החשבונות. כמובן שזו אינה הדרך לזהות ולטפל בבעיות האובדן מהשורש. אימוץ מתוכנן ומבוקר של אמצעים למניעת אובדן, עשוי לתרום להקטנת הנזקים באופן משמעותי ביותר ולהשתלם מבחינה כלכלית.

במאמרים הבאים נצא יחדיו להכיר את העקרונות הבסיסים במפת הדרכים למניעת אובדן וצמצום הפחת בעסק הקמעונאי שלך. ניתוח מקורות האובדן בעסק נשמע אולי כמשימה קשה ונמרצת אולם זוהי ההשקעה הכדאית ביותר בזמן ובמשאבים שקמעונאי יכול לעשות, כמובן כל אחד בהתאם לצרכי העסק שלו.

הכותב הינו מומחה בניהול קמעונאי, בתכנון וישום מערכות ותכניות למניעת אובדן בקמעונאות.