מערכות למניעת גניבה

תגים ומדבקות

מיגון תצוגה

פתרונות חדשניים

תגים ומדבקות – מוצרים נלווים

מחייה תגים
מחייה תגים

מכשיר לביטול נטרול של מדבקות למערכות EM, מאפשר השאלה של סחורה / ספרים.

חולץ תגים קשיחים
חולץ תגים קשיחים

חולץ תגים, יש להתאים לסוג התג אשר עימו ממגנים את הסחורה.

מדבקות נטרול
מדבקות נטרול

מדבקות שהקופאי מדביק על מדבקת ההגנה בעת התשלום, פעולה זו גורמת לנטרולה של מדבקת ההגנה.

מנטרל אלקטרוני
מנטרל אלקטרוני

משטח אלקטרוני שמותקן בדלפק הקופה עם יכולת להתחבר לסורק ( קורא ברקוד ) אלקטרוני.

כאשר מניחים את המוצר הממוגן מעל המשטח או במקרה שניתן להתחבר לסורק אז בעת הסריקה מתבצעת גם פעולת הנטרול.

שימוש במנטרל אלקטרוני מאפשר הסלקה של מיקום המדבקה מעיני הלקוח.