תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר G4S ישראל

התכנים באתר זה הוכנו אך ורק על מנת לספק מידע אודות G4S, חברות הבת שלה וחברות המשויכות (“G4S") אליה והשרותים שהן מציעות.

בעוד G4S הכינה את התכנים באתר בתשומת לב ומיומנות מתקבלות על הדעת, היא אינה מעניקה אחריות (מפורשת או משתמעת) באשר למידת הדיוק או השלמות של מידע כלשהו המתפרסם באתר או בקישורים הנמצאים באתר או פורסמו על ידי צד שלישי בהפניה על ידי קישור מתוך האתר.

בכניסתך לאתר זה אתה מסכים לכך, במידה המותרת על פי חוק, שבשום מקרה G4S אינה אחראית לכל נזק שהוא (לרבות נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי), אם בתובענה של החוזה או עוולה, כתוצאה של או בהקשר אל (א) המידע באתר זה או בפרסום צד שלישי המקושר מאתר זה, ו (ב) הביצועים או היעדר ביצועים של האתר עצמו.

מתן שירותים ומוצרים על ידי G4S כפוף לתנאי חוזה סטנדרטיים עבור מוצרים ושרותים אלו. פרטי תנאים אלו יסופקו על פי דרישה.

האתר מוגן בידי זכויות יוצרים, וכל נכסים רוחניים של G4S (כולל וללא הגבלה, סימנים מסחריים, פטנטים ועיצובים) ומותגים הכלולים בחומרי האתר, שייכים ל G4S.

אתה רשאי לאחסן על מחשבך האישי או להדפיס עותקים של חומרים הנמצאים בעמודים אלו, לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, ואל לך להתאים, לשנות, או לעשות שימוש חוזר במלל או באלמנטים הגרפיים שבאתר ללא רשות של G4S בכתב ולמפרע